Vergaderdata

De begeleidingskamer komt samen wanneer zich een concrete vraag stelt, in dringende gevallen binnen de 24 uur.