Betalingsmodaliteiten

Voor de beoordeling van klinische studies zijn wettelijk vastgestelde bedragen voorzien (KB van 15 juli  2004, geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 01/01/2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/11/2008). 

GZA behoudt zich het recht voor om onderstaande bedragen te indexeren, conform de door de wet bepaalde indexering. 

Graag het gepaste bedrag (zie tabel) storten op het rekeningnummer van GZA Ziekenhuizen (vzw GZA, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk): 
IBAN    BE82403402433168
BIC/SWIFT    KREDBEBB

Met de vermelding "Studieprotocol CME, XXXX (afkorting studie)". 

Interventioneel 
experiment

Monocentrisch
€ 1280,23

Multicentrisch
Aan centraal EC: € 1280,23
Aan lokaal EC: € 384,07

Niet-interventioneel 
experiment

Monocentrisch
€ 512,09

Multicentrisch
Aan centraal EC: € 512,09
Aan lokaal EC: € 128,04

Amendement (enkel aan de centrale ethische commissie)

Interventioneel 
experiment
€ 320,05

Niet-interventioneel 
experiment
€ 128,04

Academische studies

De betaling is niet vereist voor studies met een niet-commerciële opdrachtgever.