Samenstelling

Kamerondervoorzitter: Liesbeth te Rijdt

 • Artsen   
  • Dr. Manu Henckes  
  • Dr. Katrin Mulkens
 • Geneesheren, tevens lid van de toetsingskamer:
  • Prof. Dr. Bart Van den Eynden
  • Dr. Christine Vandeputte
  • Dr. Philip Loquet
  • dr. Peter Dieleman
  • Dr. Gert Colpin (Revalidatiecentrum RevArte)**
 • Verpleegkundigen   
  • Bob Craen
  • Paula Van Achter
  • Ingrid Lauwers
  • Marijke Daems
  • Hilde Akkermans
  • Annick Vanderoost
 • Vroedvrouwen    
  • Leen Adriaenssens
 • Ziekenhuispastor
  • Birgit Burbaum
 • Stafmedewerker juridische zaken & ethiek
  • Liesbeth te Rijdt
 • Ethicus
  • Prof. Veerle Draulans

**Revalidatiecentrum ReVarte is wettelijk niet verplicht om een eigen interne ethische commissie in te richten maar moet zich wel aansluiten bij een ethische commissie van een ander ziekenhuis, in dit geval GZA Ziekenhuizen.