Algemeen

De Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA (GER GZA) is uitsluitend gericht op het formuleren van algemeen medisch-ethische richtlijnen voor onze ziekenhuizen en woon-zorgcentra.

Aangezien de algemene begeleidings- en reflectiefunctie een wettelijke opdracht is van de ethische commissie in een ziekenhuis, maken alle leden van de Commissie voor Medische Ethiek GZA eveneens deel uit van de GER GZA. De GER GZA wordt steeds aangevuld met (andere) medewerkers, afkomstig van diensten die een bijzondere bekwaamheid hebben in het thema dat GER GZA  op dat ogenblik behandelt (ad hoc experten).