Ethische commissie

Welkom op de website van de Ethische commissie GZA

Binnen GZA zijn er op het vlak van het medisch-ethisch beleid een drietal actiedomeinen:

  • begeleiding in algemene ethische vraagstukken;
  • toetsing van experimenten op mensen;
  • ondersteuning in individuele casu├»stiek.

Deze taken werden ingebed in een tweevoudige structuur, bestaande uit de Commissie Medische Ethiek GZA (CME GZA) en de Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA (GER GZA).