Wie zijn we

De toetsingskamer van de CME GZA is het wettelijk bevoegde orgaan binnen GZA op het vlak van de ziekenhuisnormering (en erkenning). Deze kamer heeft een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Doordat de leden van de toetsingskamer zetelen in de GER GZA, heeft het een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. Omdat een groot deel van de leden eveneens zetelt in de begeleidingskamer, zorgt de toetsingskamer ook voor ondersteuning bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.