Vergaderdata

De toetsingskamer komt maandelijks samen. De deadline voor het indienen van een studie valt telkens een week voor de vergaderdatum van die maand.

Zie onze kalender voor de vergaderdata.