Samenstelling

Kamerondervoorzitter: Liesbeth te Rijdt

 • Artsen
  • Dr. Manu Henckes
 • Artsen, tevens lid van de toetsingskamer
  • Dr. Gert Colpin (Revalidatiecentrum RevArte)**
  • Dr. Hilde Debois
  • Dr. Peter Dieleman
  • Dr. Philip Loquet
  • Dr. Christine Vandeputte
 • Verpleegkundigen
  • Hilde Akkermans
  • Bob Craen
  • Marijke Daems
  • Ingrid Lauwers
  • Paula Van Achter
 • Vroedvrouwen
  • Leen Adriaenssens
 • Stafmedewerker juridische zaken & ethiek
  • Liesbeth te Rijdt
 • Ethicus
  • Steven Van Wortswinkel
 • Zorgcoördinator
  • Nancy De Bie
 • Coördinator zorg en verpleging
  • Bert Magnus
 • Coördinator bewonersbegeleiding
  • Allan Verstraeten

**Revalidatiecentrum ReVarte is wettelijk niet verplicht om een eigen interne ethische commissie in te richten maar moet zich wel aansluiten bij een ethische commissie van een ander ziekenhuis, in dit geval GZA Ziekenhuizen.