Medisch-ethische begeleidingskamer

De medisch-ethische begeleidingskamer komt ad hoc samen, wanneer een vraag zich voordoet. Hierdoor is ook een urgentieprocedure voorzien waarbij de begeleidingskamer zich binnen de 24 uur over een vraag kan buigen.

De begeleidingskamer biedt ondersteuning, begeleiding en advies door de aangeboden casus te beoordelen op basis van de ethische regels. Hierdoor draagt deze kamer een grote verantwoordelijkheid bij de correcte vertaling van het algemeen ethisch kader in de concrete zorgpraktijk.

Dit algemeen ethisch kader komt onder meer tot stand door de zorgethische richtlijnen, geformuleerd door de GER GZA.