Betalingsmodaliteiten

Voor de beoordeling van klinische studies zijn wettelijk vastgestelde bedragen voorzien (KB van 15 juli  2004, geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 01/01/2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/11/2008). 

GZA behoudt zich het recht voor om onderstaande bedragen te indexeren, conform de door de wet bepaalde indexering. 

Graag het gepaste bedrag (zie tabel) storten op het rekeningnummer van GZA Ziekenhuizen (vzw GZA, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk): 
IBAN    BE82403402433168
BIC/SWIFT    KREDBEBB

Met de vermelding "Studieprotocol CME, XXXX (afkorting studie)". 

INTERVENTIONEEL

2018

  • Aanvraag om advies van het ethisch comité in het kader van een monocentrisch experiment

1305,95

  • Aanvraag om een advies van het ethisch comité dat bevoegd is voor het uitbrengen van het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment

1305,95

  • Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden indien dit zou doorgaan

391,79

  • Aanvraag om advies van het ethisch comité bij amendement

326,48

NIET INTERVENTIONEEL

  • Aanvraag om advies van het ethisch comité in het kader van een monocentrisch experiment

522,38

  • Aanvraag om een advies van het ethisch comité dat bevoegd is voor het uitbrengen van het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment

522,38

  • Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden indien dit zou doorgaan

130,61

  • Aanvraag om advies van het ethisch comité bij amendement

130,61